ROZHANOVCE 4. – 10.4.2016

Pondelok 4. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. + Martin Forgáč

17:30 sv. lit.

Utorok 5. 4. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. + František Závodník

17:30 sv. lit.

Streda 6. 4.

– detská svätá liturgia

Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.

Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.

* ZBP Peter a Marta

17:30 sv. lit.

Štvrtok 7. 4. Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. * ZBP Pavol s rodinou

(o. Marek Maďar)

17:30 sv. lit.

Piatok 8. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.

NEBUDE!!!

Sobota 9. 4. Svätý mučeník Eupsychios.

NEBUDE!!!

Nedeľa 10. 4. TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.

* ZBP Štefan Migač s rodinou

vypomínka: zdravie Janky

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 4. – 10.4.2016

Pondelok 4. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. + duše trpiace v očistci

16:00 sv. lit.

Nedeľa 10. 4. TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.

*ZBP Štefan Rusnák s rodinou

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 4. – 10.4.2016

Nedeľa 10. 4. TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.

*úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

 7:50 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO