ROZHANOVCE 4.-10.4.2022

Pondelok 4. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. + Karol Katóna

17:30

sv. lit.

Utorok 5. 4. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. + Ladislav Vereš

7:30

sv. lit.

Streda 6. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov. *ZBP Marta a Peter

17:00

sv. lit. VPD

– pomazanie chorých

Štvrtok 7. 4. Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. + Marian Slivka

7:30

sv. lit.

Piatok 8. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

– stretnutie s deťmi pripravujúcimi sa na 1.sv.spoveď

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. + Lýdia Gamrátová

17:00

sv. lit. VPD

Sobota 9. 4. Lazarová sobota. Svätý mučeník Eupsychios. + Mária Trochanová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 10. 4.

– požehnanie ratolestí

– myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.

*ZBP Kristína, Branislav

10:00

sv. lit.

 

14:00 – 16:00

svätá spoveď pred Veľkou nocou

 

ČIŽATICE 4.-10.4.2022

Utorok 5. 4. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. + Milan Dulina

(o. Peter)

17:00

sv. lit. VPD

– pomazanie chorých

Štvrtok 7. 4. Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. + z rod.Tkáčovej, Lechmanovej, Kurayovej, Tresovej

(o.Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 10. 4.

– požehnanie ratolestí

– myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.

*ZBP Jolana Tkáčová

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

16:30 – 18:00

svätá spoveď pred Veľkou nocou  

 

VAJKOVCE 4.-10.4.2022

Nedeľa 10. 4.

požehnanie ratolestí

– myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.

*Matej a Klaudia

(o. Marek)

10:30

sv. lit. Jána Zlatoústeho

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO