ROZHANOVCE 4. – 10.8.2014

Pondelok 4. 8.

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

+ Veronika a Ondrej Tóthoví

7:30

– spoveď pred a po sv. liturgii

Utorok 5. 8.

Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý muč. Eusignios.

+ Andrej Kalanin

18:30

– spoveď pred a po sv. liturgii

Streda 6. 8.

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

+ Veronika a Ondrej Tóthoví

18:30

– spoveď pred a po sv. liturgii

Štvrtok 7. 8.

Svätý prepodobný mučeník Domécius.

Úmysel kňaza

7:30

ZMENA!!!

Piatok 8. 8.

– zdržanlivosť do mäsa

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.

*ZBP a vedenie sv. Duchom pre Martu a Petra

18:30

9:00 – spoveď chorých

– spoveď pred a po sv. lit.

Sobota 9. 8.

Svätý apoštol Matej.

+ Sekerák Vincent

7:30

Nedeľa 10. 8.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO ZSD.

 

*ZBP Hugo, Sofia, Liliana, Henrieta

9:00

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 4. – 10.8.2014

Streda 6. 8.

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP pokoj a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

17:00

14:00 – spoveď chorých

15:30 – spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 10. 8.

– myrovanie a zbierka na chrám

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO ZSD.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ ZOSNUTIA PRESVATEJ BOHORODIČKY.

Za veriacich farnosti

11:00

 

VAJKOVCE 4. – 10.8.2014

Utorok 5. 8.

Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý muč. Eusignios.

*ZBP Daniel, Oľga, Anna, Anna, Anna, Vladimír, Vladimír

17:00

16:00 – sv. spoveď

Nedeľa 10. 8.

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO ZSD. Úmysel kňaza

7:45

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO