ROZHANOVCE 4. – 10.9.2017

Pondelok 4. 9.

Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. + Janka Migačová

17:30

sv. lit.

Utorok 5. 9. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. + Mária Mikulová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 6. 9.

– detská sv.liturgia

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách. + Andrej Kalanín

17:30

sv. lit.

Štvrtok 7. 9. Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont. *ZBP a oslobodenie od alkoholu pre Mareka

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 8. 9.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. *ZBP Radko, Janka, Radko

16:30

sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 9. 9. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. + z rod. Bekényiovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 10. 9.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 14.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

*ZBP Helena Rusnáková, živ. jub.

11:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 4. – 10.9.2017

Utorok 5. 9.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.

+ Mária

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Piatok 8. 9.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

+ Július Lenard

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 10. 9.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 14.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

*ZBP Imrich, Jarka, Mária z rod. Kristanovej

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 4. – 10.9.2017

Pondelok 4. 9. Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. + z rod. Líškovej

16:00

sv. lit.

Piatok 8. 9.

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

– odporúčaný sviatok, voľnica

Nedeľa 10. 9.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 14.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

7:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO