ROZHANOVCE 4.-10.9.2023

Pondelok 4. 9. Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. + Klára, + Jozef

17:30

sv. lit.

Utorok 5. 9. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. + Juraj Jakubisko

17:30

sv. lit.

Streda 6. 9. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách. + Andrej Kalanin
NEBUDE!!!
Štvrtok 7. 9. Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont. + Vincent Gazdačko
NEBUDE!!!
1. Piatok 8. 9.

– sviatok

– VOĽNICA

– myrovanie

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. *ZBP vnúčatá z rod. Forgáčovej

16:30

sv. lit.

moleben k P. Bohorodičke

Sobota 9. 9. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. *ZBP Beáta, Martina, Vincent

7:30

sv. lit.

Nedeľa 10. 9.

– mesačná zbierka

15. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

*za nové kňazské a rehoľné povolania

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 4.-10.9.2023

1. Piatok 8. 9.

– sviatok

– VOĽNICA

– myrovanie

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. + Milan Dulina

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

– pomazanie chorých

Nedeľa 10. 9.

– mesačná zbierka

15. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 4.-10.9.2023

1. Piatok 8. 9.

– sviatok

– VOĽNICA

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.
Nedeľa 10. 9.

– mesačná zbierka

15. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

+ Anna Iľková

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO