ROZHANOVCE 5. – 11.1.2015

Pondelok 5. 1.

– zdržanlivosť do mäsa + pôst

Nedeľa pred Osvietením. 28. nedeľa po Päťdesiatnici. Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika.

+ Anna Macíková

17:30

– sv. liturgia Bazila Veľkého

Utorok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Michal

11:00

13:00 – posväcovanie príbytkov (vozidiel)

Streda 7. 1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

+ Ján Bereš

 17:30

Štvrtok 8. 1.

Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika.

+ Ondrej Fajfer

7:30

ZMENA!!!

Piatok 9. 1. 

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Polyeukt.

+ Ján Soroka

17:30

Sobota 10. 1. 

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.

* zdravie Michal

7:30

Nedeľa 11. 1.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

*ZBP Janka Koščová, životné jub.

11:00

 

ČIŽATICE 5. – 11.1.2015

Utorok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Ondrej Hruška, životné jubileum

8:00

Nedeľa 11. 1.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

*ZBP Mirka

8:00

 

VAJKOVCE 5. – 11.1.2015

Utorok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Andrej, Michal, Mária

(o. Marek Jeník)

9:30

– posväcovanie príbytkov (vozidiel)

Nedeľa 11. 1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO