ROZHANOVCE 5. – 11.10.2015

Pondelok 5. 10. Svätá mučenica Charitína. + Magdaléna, s panychídou

17:30 sv. lit.

Utorok 6. 10. Svätý a slávny apoštol Tomáš. * ZBP Vincent Lengyen s rod.

17:30 sv. lit.

Streda 7. 10.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. + Ladislav a Monika Lengyeloví

17:30 sv. lit.

– nácvik zboru

Štvrtok 8. 10. Naša prepodobná matka Pelágia. *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Stanislava

17:30 sv. lit.

Piatok 9. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Jakub Alfejov. + z rod. Líškovej

7:30 sv. lit.

ZMENA!!!

Sobota 10. 10. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. + rod. Bekényiovej

7:30 sv. lit.

Nedeľa 11. 10. 20. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA. * za veriacich farnosti

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 5. – 11.10.2015

Utorok 6. 10. Svätý a slávny apoštol Tomáš. *ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

16:00 sv. lit.

Piatok 9. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Jakub Alfejov. úmysel kňaza(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 11. 10. 20. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA. *ZBP rod. Šulíkovej

8:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 5. – 11.10.2015

Štvrtok 8. 10. Naša prepodobná matka Pelágia. úmysel kňaza

16:00 sv. lit.

15:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 11. 10. 20. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *ZBP rod. Egedovej, Kristanovej, Bodnarovej

9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO