ROZHANOVCE 5. – 11.10.2020

Pondelok 5. 10. Svätá mučenica Charitína. *ZBP Marta a Peter
NEBUDE!!!
Utorok 6. 10. Svätý a slávny apoštol Tomáš. + Andrej Balint

7:30

sv. lit.

Streda 7. 10. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Štvrtok 8. 10. Naša prepodobná matka Pelágia. *ZBP Marta Domaničová

7:30

sv. lit.

Piatok 9. 10.

– detská sv. lit.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Jakub Alfejov. + Helena Rusnáková

17:30

sv. lit.

Sobota 10. 10. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. + Štefan Anna Lengyeloví

7:30

sv. lit.

Nedeľa 11. 10. NEDEĽA 19. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.

*ZBP Regina Domaničová

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 5. – 11.10.2020

Utorok 6. 10. Svätý a slávny apoštol Tomáš. + Božena Godová

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Piatok 9. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Jakub Alfejov. + Imrich Lechman

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 11. 10. NEDEĽA 19. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.

*ZBP Radovan Sekeľ s rod.

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 5. – 11.10.2020

Nedeľa 11. 10. NEDEĽA 19. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.

*za veriacich farnosti

(o. Marek )

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO