ROZHANOVCE 5. – 11.11. 2012

Pondelok 5.11. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

+ Vincent

17:30

Utorok 6.11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. + Peter a Mária

17:30

Streda 7.11. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. + Juraj a Nikoleta

17:30

Štvrtok 8.11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. + Vincent, Veronika, Ondrej

17:30

Piatok 9.11.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. + Angelika,

(5. Výročie, panychída)

17:30

Sobota 10.11. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

+ Juraj Vataj

8:00

Nedeľa 11.11.

24. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský.

*ZBP rod. Strachanová

11:00

Náš chrám upratovali: p. Mireková, Danka Rudišinová, úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie  vychádza na p. Tothovú, p. Horňákovú.

17. novembra v sobotu sa uskutoční stolnotenisoví turnaj vo Vojčiciach v šiestich kategóriách, je potrebné sa nahlásiť do konca Novembra!!!

Môžete si objednať časopis Misionár. Celoročné predplatné je 11 €, (kto tak urobí do 10.12.2011, dostane bonus zdarma stoloví kalendár na rok 2013.)

Predplatné za časopis Slovo na rok 2013 je 14 €, ak bude počet odberateľov nad 10 ks, príspevok bude nižší a to 12,50 €. Potrebné uhradiť do 15. novembra.

 

ČIŽATICE 5. – 11.11. 2012

Pondelok 5.11. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. + František a Helena Hruškoví

16:00

Štvrtok 8.11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. + Július Minárik

16:00

Nedeľa 11.11.

24. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský.

*ZBP Margita a Robert

8:00

Tento týždeň  náš chrám upratovali: Rodina Šulíková, Rodina Margity Lenardovej, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na Rodinu Pachingerovú, Rodinu Kristanovú.

Môžete si objednať časopis Misionár. Celoročné predplatné je 11 €, (kto tak urobí do 10.12.2011, dostane bonus zdarma stoloví kalendár na rok 2013.)

Predplatné za časopis Slovo na rok 2013 je 14 €, ak bude počet odberateľov nad 10 ks, príspevok bude nižší a to 12,50 €. Potrebné uhradiť do 15. novembra.

 

VAJKOVCE 5. – 11.11. 2012

Streda 7.11. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. Zádušná sv. liturgia, potom panychída s hramotami

18:30

Nedeľa 11.11.

24. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO