ROZHANOVCE 5. – 11.12.2016

Pondelok 5. 12. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. + Martin Forgáč

17:30 sv. lit.

– moleben pred Narodením Pána

Utorok 6. 12.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

– ODPORÚČANÝ SVIATOK

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. *ZBP Peter a Marta

17:30 sv. lit.

Streda 7. 12. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. *Za dobrodincov

8:00 sv. lit.

ZMENA!!!

17:00 – nácvik detského zboríka

Štvrtok 8. 12.

– PRIKÁZANÝ SVIATOK, MYROVANIE

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + Mária Mikulová

17:00 sv. lit.

ZMENA!!!

Piatok 9. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Patapios. + Alžbeta Dunová

NEBUDE!!!

Sobota 10. 12. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. + z rod. Líškovej a Bekényiovej

NEBUDE!!!

Nedeľa 11. 12. NEDEĽA SVATÝCH PRAOTCOV.

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

*ZBP Slavomír s rodinou,

vypomínka: *ZBP Magda Šimčová

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 5. – 11.12.2016

Utorok 6. 12.

– ODPORÚČANÝ SVIATOK

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. *Za veriacich farnosti

16:00 sv. lit.

Štvrtok 8. 12.

– PRIKÁZANÝ SVIATOK, MYROVANIE

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + Milan Viničenko

18:30 sv. lit.

Piatok 9. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Patapios. +Štefan Kristan

(o. Marek Jeník)

17:30 sv. lit.

Nedeľa 11. 12. NEDEĽA SVATÝCH PRAOTCOV.

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

*ZBP Kornélie

(o. Marek Jeník)

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 5. – 11.12.2016

Štvrtok 8. 12.

– PRIKÁZANÝ SVIATOK, MYROVANIE

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + Slavomír Štofčo

16:00 sv. lit.

Nedeľa 11. 12. NEDEĽA SVATÝCH PRAOTCOV.

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO