ROZHANOVCE 5.-11.12.2022

Pondelok 5. 12.

– sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. *za dobrodincov chrámu

7:30

sv. lit.

Utorok 6. 12.

– sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. *ZBP rod. Jurková

17:00

sv. lit.

– privítajme sv. Mikuláša

Streda 7. 12. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. + Helena Tchúrová

7:30

sv. lit.

Štvrtok 8. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. *ZBP Marta a Peter

18:00

sv. lit.

Piatok 9.12.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Patapios. + Anna Chovancová

17:00

sv. lit.

 

18:00

nácvik na jasličkovú pobožnosť

Sobota 10. 12. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. *za dobrodincov

7:30

sv. lit.

Nedeľa 11. 12.

– zbierka pre farnosť

DRUHÁ NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM – SVATÝCH PRAOTCOV *ZBP vnúčatá z rod. Forgáčovej

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 5.-11.12.2022

Utorok 6. 12.

– sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.
Streda 7. 12. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. *milosť, pokoj a požehnanie pre Slovensko

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 8. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + Milan Dulina

(o. Peter)

16:30

sv. lit.

Nedeľa 11. 12.

– zbierka na chrám

DRUHÁ NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM – SVATÝCH PRAOTCOV + Imrich Lechman

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 5.-11.12.2022

Utorok 6. 12.

– sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.
Štvrtok 8. 12. Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Nedeľa 11. 12.

– zbierka pre farnosť

DRUHÁ NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM – SVATÝCH PRAOTCOV *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO