ROZHANOVCE 5. – 11.5.2014

Pondelok 5. 5.

Svätá a slávna mučenica Irena.

+Ladislav a Monika Lengyeloví

17:30

Utorok 6. 5.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

+ Ladislav Katona

7:30

Streda 7. 5.

Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme.

NEBUDE!!!

Štvrtok 8. 5.

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prep. otec Arsenios Veľký.

18:00 ZMENA!!!

(o. Jozef Fabišík)

Piatok 9. 5.  

– DETSKÁ LITURGIA

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

* ZBP Zuzana

17:30

9:00 – spoveď chorých

Sobota 10. 5.

Svätý apoštol Šimon Horlivec.

+ z rod. Líškovej

7:30

Nedeľa 11. 5.

– zbierka na bohoslovcov

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM

*ZBP Terézia Strachanová

9:00

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 5. – 11.5.2014

Pondelok 5. 5.

Svätá a slávna mučenica Irena.

+ za duše trpiace v očistci

16:00

Nedeľa 11. 5.

– prvé sv. prijímanie

– zbierka na bohoslovcov

–  krst Michaly Kurayovej

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM

*ZBP Anna Šulíková (90 r.)

10:30

ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 5. – 11.5.2014

SOBOTA 10. 5.

(Nedeľa)

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM

* vedenie Sv. Duchom pre Teréziu a Petra

18:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO