ROZHANOVCE 5.-11.6.2023

Pondelok 5. 6. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter. + Elena Egedová,

+ Ján Závodník

7:30

sv. lit.

Utorok 6. 6. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový. + Alžbeta Štofaníková

7:30

sv. lit.

Streda 7. 6. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. *ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

Štvrtok 8. 6.

– odporúčaný sviatok

Slávnostná poklona tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista + Anna, Štefan, Barbora, Ondrej, Michal, Anna, Ondrej, Alžbeta, Alžbeta

17:00

sv. lit.

Piatok 9. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. + Milan

17:30

sv. lit.

Sobota 10. 6. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. *ZBP Peter

7:30

sv. lit.

Nedeľa 11. 6. 2. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA *ZBP Michaela s rod.

Vypomienka: ZBP Zuzana, živ. jub.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 5.-11.6.2023

Pondelok 5. 6. Upratovanie kultúrneho domu
17:00
Utorok 6. 6. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový. *ZBP rod. Tresová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 8. 6.

– odporúčaný sviatok

Slávnostná poklona tajomnstvám tela a krvi Ježiša Krista + Milan Dulina,

+ Anna Šulíková

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

Nedeľa 11. 6. 2. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA *Za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 5.-11.6.2023

Sobota 10. 6.

s platnosťou na Nedeľu

2. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA + Juraj

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO