ROZHANOVCE 5. – 11.8.2013

Pondelok 5. 8.

Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý muč. Eusignios.

NEBUDE!!!

Utorok 6. 8.

– odporúčaný sviatok

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

*ZBP Lenka Halušková

18:30

Streda 7. 8.

Svätý prepodobný mučeník Domécius.

+ Margita Forgáčová, výročie, panychída

18:30

Štvrtok 8. 8.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.

+ Ondrej a Mária Horváthoví

18:30

Piatok 9. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Matej.

+ Helena Dugasová

18:30

16:00 sv. spoveď chorých

Sobota 10. 8.

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec.

+ Anna, Michal, Anna

8:00

Nedeľa 11. 8.

12. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý mučeník Euplos.

*ZBP Ivanka Petrušová, 20 r.

11:00

 

ČIŽATICE 5. – 11.8.2013

Utorok 6. 8.

– odporúčaný sviatok

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

Úmysel kňaza

17:00

(o. Marek Jeník)

Štvrtok 8. 8.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.

+ Helena Hrušková

17:00

16:00 sv. spoveď chorých (o.PP)

Sobota 10. 8.

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec.

+ Štefan a Kristína

7:00

(o.PP)

Nedeľa 11. 8.

12. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý mučeník Euplos.

*ZBP Alžbeta Pavlovičová

8:00

(o.PP)

 

VAJKOVCE 5. – 11.8.2013

Streda 7. 8.

Svätý prepodobný mučeník Domécius.

+ Ondrej, Ondrej, Helena, Agnesa, František

17:00

16:00 sv. spoveď  (o.PP)

Nedeľa 11. 8.

12. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý mučeník Euplos.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO