ROZHANOVCE 5. – 11.8.2019

Pondelok 5. 8. Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý muč. Eusignios. + z rod. Dulinovej
NEBUDE!!!
Utorok 6. 8.

– odporúčaný sviatok

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Štefan Mika

(o. Marek Maďar)

17:00

sv. lit.

ZMENA!!!

Streda 7. 8. Svätý prepodobný mučeník Domécius. *ZBP Marta a Peter
NEBUDE!!!
Štvrtok 8. 8. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. + Vladimír, Vladimír z rod. Ongáľovej

17:30

sv. lit.

Piatok 9. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Matej. + Jaroslav

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Sobota 10.  8. Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. + Alžbeta Sepešiová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 11. 8.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Euplos.

*ZBP Anna a Imrich Nagyoví

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 5. – 11.8.2019

Utorok 6. 8.

– odporúčaný sviatok

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Mária a Margita

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Piatok 9. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Matej. + Juraj a Margita Tkáčoví

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 11. 8.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Euplos.

*ZBP Anna a Helena s rodinami

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 5. – 11.8.2019

Sobota 10. 8.

s platnosťou na Nedeľu

– mesačná zbierka

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Euplos.

*za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

18:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO