ROZHANOVCE 5. – 11.9.2016

Pondelok 5. 9. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. + Martin Forgáč

17:30 sv. lit.

Utorok 6. 9. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách. + Alžbeta Dunová

8:00 sv. lit.

ZMENA!!!

Streda 7. 9. Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont. * ZBP Peter a Marta

17:30 sv. lit.

Štvrtok 8. 9.

– odporúčaný sviatok

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. * ZBP Vincent a Mária Ordošoví, 45 rokov manželstva

17:30 sv. lit.

– moleben k Bohorodičke

Piatok 9. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. *ZBP a vedenie SD pre“Stanislav, Lenka, Martin

vyp: zdravie Slavo

17:30 sv. lit.

Sobota 10. 9. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. + Ondrej a Veronika Tóthoví

vyp: zdravie Slavo

8:00 sv. lit.

ZMENA!!!

Nedeľa 11. 9.

– zbierka na podporný fond bohoslovcov

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI, NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM.

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská.

*ZBP Mária Slováková, živ. jubileum

vyp: zdravie Slavo

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 5. – 11.9.2016

Štvrtok 8. 9.

– odporúčaný sviatok

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. + Július Lenard

16:00 sv. lit.

– moleben k Bohorodičke

Nedeľa 11. 9.

– zbierka na podporný fond bohoslovcov

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI, NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM.

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská.

* za ZBP pre Mirku, Anna a celú rodinu

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 5. – 11.9.2016

Streda 7. 9. Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont. + Slavomír Štofčo

16:00 sv. lit.

Nedeľa 11. 9. NEDEĽA 17. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI, NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM.

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská.

za veriacich farnosti

8:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO