ROZHANOVCE 6. – 12.1.2014

Pondelok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Michal

11:00

–  liturgia sv. Bazila Veľkého

– veľké svätenie vody, posväcovanie príbytkov

Utorok 7. 1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

*ZBP, obrátenie  a dary Svätého Ducha pre Ondreja

17:30

Streda 8. 1.

Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika.

+Veronika Jelčová

17:30

Štvrtok 9. 1.

Svätý mučeník Polyeukt.

*ZBP Janka

17:30

Piatok 10. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.

+ Ondrej Fajfer

17:30

Sobota  11. 1.

Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života.

Za veriacich farnosti

7:30

Nedeľa 12. 1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ

Svätá mučenica Tatiana.

* ZBP Helena a Ladislav Huľvejoví

11:00

 

ČIŽATICE 6. – 12.1.2014

Pondelok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

8:00

– liturgia sv. Bazila Veľkého

Piatok 10. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

Nedeľa 12. 1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ

Svätá mučenica Tatiana.

*ZBP Štefan Kolarčík

8:00

 

VAJKOVCE 6. – 12.1.2014

Pondelok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Ondrej a Mária

9:00

– lit. sv. Bazila Veľkého

– veľké svätenie vody, posväcovanie príbytkov

Nedeľa 12. 1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ

Svätá mučenica Tatiana.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO