ROZHANOVCE 6. – 12.1.2020

Pondelok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *za veriacich farnosti

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

13:00

posväcovanie príbytkov a vozidiel

Utorok 7. 1. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. + Ondrej Pfeifer

7:30

sv. lit.

Streda 8. 1. Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika. + Štefan, Anna Lengyeloví

7:30

sv. lit.

Štvrtok 9. 1. Svätý mučeník Polyeukt. *ZBP Mária Pavlíková

7:30

sv. lit.

Piatok 10. 1.

– Detská sv. liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. + Imrich, Elena Cibuľoví

17:00

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 11. 1. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života.
NEBUDE!!!
Nedeľa 12. 1.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Svätá mučenica Tatiana.

*ZBP Matúško Jurko

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 6. – 12.1.2020

Pondelok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Ondrej Hruška

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Štvrtok 9. 1. Svätý mučeník Polyeukt. + Verona Kristanová

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

 

13:00

spoveď chorých

Nedeľa 12. 1.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Svätá mučenica Tatiana.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

13:00

posväcovanie príbytkov a vozidiel

 

VAJKOVCE 6. – 12.1.2020

Pondelok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
 
OZNAM – o 13:00 bude posväcovanie príbytkov a vozidiel
*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Sobota 11. 1.

s platnosťou na Nedeľu

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO OSVIETENÍ

Svätá mučenica Tatiana.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO