ROZHANOVCE 6. – 12.10.2014

Pondelok 6. 10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

+ Imrich Závodník

17:00

ZMENA!!!

Utorok 7. 10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

*ZBP Lenka Halúšková

17:30

Streda 8. 10.

– detská sv. liturgia

Naša prepodobná matka Pelágia.

*Zdravie Branislav

17:30

Štvrtok 9. 10.

Svätý apoštol Jakub Alfejov.

+ Štefan a Anna Lengyeloví

17:30

Piatok 10. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia.

* ZBP Štefan a Regina Lengyeloví

17:30

Sobota 11. 10.

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.

+ Paulína Mária Adamčíková

7:30

Nedeľa 12. 10.

– mesačná zbierka, zbierka na chrám na Ukrajine

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO ZSD.

* ZBP Dávid Popovič

11:00

 

ČIŽATICE 6. – 12.10.2014

Utorok 7. 10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

+ vladyka Ján Hirka, panychída

16:30

Nedeľa 12. 10.

– mesačná zbierka, zbierka na chrám na Ukrajine

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP Helena Hrušková

8:00

 

VAJKOVCE 6. – 12.10.2014

Streda 8. 10.

Naša prepodobná matka Pelágia.

úmysel kňaza (php)

16:30

Nedeľa 12. 10.

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO ZSD.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO