ROZHANOVCE 6.-12.11.2023

Pondelok 6. 11. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. + Anna Iľková

+ Štefan Lengyel

17:30

sv. lit.

 

16:00

sv. spoveď

Utorok 7. 11. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. + Elena Egedová

18:00

sv. lit.

Streda 8. 11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. + Andrej Kalanin

17:00

sv. lit.

Štvrtok 9. 11. Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. + Milan

17:00

sv. lit.

Piatok 10. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. *ZBP Slavomír s rod.

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď, adorácia

Sobota 11. 11. Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský *na úmysel darcu

7:30

sv. lit.

Nedeľa 12. 11. 24. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibisk

*ZBP Terézia Forgáčová

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 6.-12.11.2023

Utorok 7. 11. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. *ZBP Monika

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Streda 8. 11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. + z rod. Gajdošovej, Kurayovej, Lechmanovej, Tkáčovej

+ Anna Šulíková

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

 

9:00

sv. spoveď chorých ZMENA!!!

Nedeľa 12. 11. 24. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibisk

*ZBP Monika Hrušková, živ. jub.

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 6.-12.11.2023

Sobota 11.11.

s platnosťou na Nedeľu

23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

Za veriacich farnosti

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO