ROZHANOVCE 6. – 12.2.2017

Pondelok 6. 2. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. *ZBP klientov seniorcentra v Rozhanovciach

17:30

sv. lit.

Utorok 7. 2. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. + Vincent Huľvej

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 8. 2.

– Detská sv. liturgia

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. +Mária Mikulová

17:30

sv. lit.

Štvrtok 9. 2. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia.

Svätý mučeník Nikefor.

*ZBP rod. Pacákovej

17:30

sv. lit.

10:30

sv. lit. v seniorcentre v Rozhanovciach

Piatok 10. 2.

– voľnica

Svätý mučeník Charalampés. *ZBP rod. Balážovej

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

1. Zádušná Sobota 11. 2. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. + prvá zádušná sv. liturgia

7:30

sv. lit.

– hramoty

Nedeľa 12. 2. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.

*ZBP Slavomír s rod.

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Ongaľová a p. Murcková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Jurkovú a p. Pacákovú!

 

PÚŤ DO BAZILIKY MINOR v Michalovciach sa za našu farnosť uskutoční v sobotu dňa 25.februára 2017. Duchovný program je následovný: 17.00 hod. molebenom ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR. O 18.00 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku. Cena púte je 5 eur! Hlásiť sa je potrebné do nedele 19. februára. Autobus by vyrážal o 15:30 Čižatice, a 15:50 Rozhanovce. Po programe sa vrátime späť domov. Predpokladaný čas návratu cca. 21:00 hod.

 

Zádušné soboty budú v tieto dni: 11.2., 11.3., 18.3., 29.4., 3.6. V sákrestii môžete obnovovať hramoty.

 

KARNEVÁL: Dňa 19.februára o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome v Rozhanovciach uskutoční „Prvý ročník farského fašiangového posedenia a fašiangový karnevál, ktorú organizuje naša farnosť pre všetkých veriacich našej farnosti, pre všetky deti s rodičmi, pre starých rodičov ale aj pre každého skôr či neskôr narodeného. Karnevalový kostým  alebo maska pre deti je záväzná, a pre dospelých odporúčaná. Bude pripravený kultúrny program, súťaže, tombola, a nebude chýbať spoločná zábava. Hlásiť sa môžete do budúcej nedele 12.februára. Cena lístka pre rodinu je 9 eur, individuálny lístok na osobu 2 eura. Prosíme každého účastníka aby priniesol so sebou trošku z domácich fašiangových dobrôt (šišky, kysnuté koláče, čeregy, atď.) z ktorých si spravíme spoločné agapé. Tešíme sa na spoločne chvíle radosti a zábavy.

 

ČIŽATICE 6. – 12.2.2017

Pondelok 6. 2.

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. + Július Lenard

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 10. 2.

– voľnica

Svätý mučeník Charalampés. +Ján a Mária z rod. Miňovej

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit.

1. Zádušná Sobota 11. 2. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. + prvá zádušná sv. liturgia

17:30

sv. lit.

– panychída

Nedeľa 12. 2. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.

*ZBP Agáta Kolarčíková

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová a Rodina Sydorjaková, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Štefana Vadasa a Rodinu Pavlovičovú.

 

PÚŤ DO BAZILIKY MINOR v Michalovciach sa za našu farnosť uskutoční v sobotu dňa 25.februára 2017. Duchovný program je následovný: 17.00 hod. molebenom ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR. O 18.00 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku. Cena púte je 5 eur! Hlásiť sa je potrebné do nedele 19. februára. Autobus by vyrážal o 15:30 Čižatice, a 15:50 Rozhanovce. Po programe sa vrátime späť domov. Predpokladaný čas návratu cca. 21:00 hod.

 

Zádušné soboty budú v tieto dni: 11.2., 11.3., 18.3., 29.4., 3.6. V sákrestii môžete obnovovať hramoty.

 

KARNEVÁL: Dňa 19.februára o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome v Rozhanovciach uskutoční „Prvý ročník farského fašiangového posedenia a fašiangový karnevál, ktorú organizuje naša farnosť pre všetkých veriacich našej farnosti, pre všetky deti s rodičmi, pre starých rodičov ale aj pre každého skôr či neskôr narodeného. Karnevalový kostým  alebo maska pre deti je záväzná, a pre dospelých odporúčaná. Bude pripravený kultúrny program, súťaže, tombola, a nebude chýbať spoločná zábava. Hlásiť sa môžete do budúcej nedele 12.februára. Cena lístka pre rodinu je 9 eur, individuálny lístok na osobu 2 eura. Prosíme každého účastníka aby priniesol so sebou trošku z domácich fašiangových dobrôt (šišky, kysnuté koláče, čeregy atď)z ktorých si spravíme spoločné agapé. Tešíme sa na spoločne chvíle radosti a zábavy.

 

VAJKOVCE 6. – 12.2.2017

Piatok 10. 2.

– voľnica

Svätý mučeník Charalampés. + prvá zádušná sv. liturgia

16:00

sv. lit.

– panychída

Nedeľa 12. 2. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.

*vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO