ROZHANOVCE 6. – 12.3.2017

Pondelok 6. 3.

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria. + Mária Mikulová

17:30

sv. lit.

– Veľkopôstny moleben

Utorok 7. 3. Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ď. + Bartolomej

17:30

sv. lit.

Streda 8. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

– Detská sv. liturgia

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. + Mária Slováková

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 9. 3. Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey. +Anna a Ján Macíkoví

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 10. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. +Ondrej Ordoš

17:30

sv. lit. VPD

2. Zádušná Sobota 11. 3. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha. +zádušná svätá liturgia

7:30

sv. lit. s hramotami

Nedeľa 12. 3.

– zbierka na charitu

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prep. otec a vyz. Teofan Sigrianský. Náš otec sv. Gregor Dialogos, rímsky pápež.

*ZBP Tatiana a Alexander

11:00

sv. lit. Sv. Bazila Veľkého

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Sepešiová a p. Katónová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Pilátovú a p. Rudišinovú!

PÚŤ NA FATIMSKÚ SOBOTU DO BAZILIKY V ĽUTINE SA USKUTOČNÍ V SOBOTU DŇA 1.4.2017,.. záujemcovia sa môžete hlásiť v sákrestií u o. Petra, alebo telefonicky najneskôr do 26.marca. Cena cestovného je 5 eur.

8.Metropoitná púť do Krakova sa uskutoční v sobotu dňa 20.mája 2017. S bližšími informáciami Vás budem v priebehu budúcich nedieľ ešte  informovať!

V tomto roku plánujeme púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v letných dňoch od 10. – 17. Júla 2017. S bližšími informáciami Vás taktiež budem v priebehu budúcich nedieľ ešte  informovať!

Na budúcu nedeľu bude po sv. lit. Zbierka na charitu.

V sákrestií sú 2 CD čka sna požičiavanie s fotografiami z karneválu.

 

ČIŽATICE 6. – 12.3.2017

Pondelok 6. 3.

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.

+Ján, Agnesa, Mária, Katarína
Vypomínka: ZBP Katka, Mária

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

– Veľkopôstny moleben

Piatok 10. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.

+Elena

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit. VPD

2. Zádušná Sobota 11. 3. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.

+zádušná svätá liturgia

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

– hramoty s panychídou

Nedeľa 12. 3.

– zbierka na charitu

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prep. otec a vyz. Teofan Sigrianský. Náš otec sv. Gregor Dialogos, rímsky pápež.

*Zdravie Milena Dulinová

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit. Sv. Bazila Veľkého

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Jána Lechmana, Rodina Márie Chovanovej, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rod. Lechmanovú Rusnáková a Rodina Juskovú.

Prosba o 2% z daní na občianske združenie AETOS, tlačivá nájdete v sákrestií alebo tiež na farskej stránke.

PÚŤ NA FATIMSKÚ SOBOTU DO BAZILIKY V ĽUTINE SA USKUTOČNÍ V SOBOTU DŇA 1.4.2017,.. záujemcovia sa môžete hlásiť v sákrestií u o. Petra, alebo telefonicky najneskôr do 26.marca. Cena cestovného je 5 eur.

8.Metropoitná púť do Krakova sa uskutoční v sobotu dňa 20.mája 2017. S bližšími informáciami Vás budem v priebehu budúcich nedieľ ešte informovať!

V tomto roku plánujeme púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v letných dňoch od 10. – 17. Júla 2017. S bližšími informáciami Vás taktiež budem v priebehu budúcich nedieľ ešte  informovať!

 

VAJKOVCE 6. – 12.3.2017

Utorok 7. 3.

Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ď.

*Za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

– Veľkopôstny moleben

Nedeľa 12. 3.

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prep. otec a vyz. Teofan Sigrianský. Náš otec sv. Gregor Dialogos, rímsky pápež.

Vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

7:30

sv. lit.

PÚŤ NA FATIMSKÚ SOBOTU DO BAZILIKY V ĽUTINE SA USKUTOČNÍ V SOBOTU DŇA 1.4.2017,.. záujemcovia sa môžete hlásiť v sákrestií u o. Petra, alebo telefonicky najneskôr do 26.marca. Cena cestovného je 5 eur.

8.Metropoitná púť do Krakova  sa uskutoční v sobotu dňa 20.mája 2017. S bližšími informáciami Vás budem v priebehu budúcich nedieľ ešte  informovať!

V tomto roku plánujeme púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v letných dňoch od 10. – 17. Júla 2017. S bližšími informáciami Vás taktiež budem v priebehu budúcich nedieľ ešte  informovať!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO