ROZHANOVCE 6. – 12.4.2015

SVETLÝ PONDELOK 6. 4

-prikázaný sviatok

Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov. *za veriacich farnosti 11:00 sv. lit.
Svetlý utorok 7. 4.

– odporúčaný sviatok

– detská sv. liturgia

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. + Andrej Kalanin 17:30 sv. lit.

 

Svetlá streda 8. 4.

 

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. *ZBP František Zámborský (životné jub.) 17:30 sv. lit.

 

Svetlý štvrtok 9. 4.

 

Svätý mučeník Eupsychios. *ZBP Lenka Halušková 17:30 sv. lit.
Svetlý piatok 10. 4.

– voľnica

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. + Jaroslav Glankovič, výro., panychída 17:30 sv. lit.
Svetlá sobota 11. 4.

 

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. + z rod. Líškovej 7:30 sv. lit.

 

Nedeľa 12. 4.

-mesačná zbierka

DRUHÁ NEDEĽA PASCHY – O TOMÁŠOVI *ZBP Marek, Martina, Marcus 11:00 sv. lit.

 

 

ČIŽATICE 6. – 12.4.2015

SVETLÝ PONDELOK 6. 4

-prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *úmysel kňaza

o. Marek Jeník

8:00 sv. lit.
Svetlý štvrtok 9. 4.

 

Svätý mučeník Eupsychios. + Imrich, Margita, Imrich 16:30 sv. lit.
Nedeľa 12. 4.

-mesačná zbierka

DRUHÁ NEDEĽA PASCHY – O TOMÁŠOVI *ZBP Štefan s rodinou 8:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 6. – 12.4.2015

SVETLÝ PONDELOK 6. 4

-prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *úmysel kňaza

o. Peter Pacák

 

9:30 sv. lit.

Nedeľa 12. 4.

-mesačná zbierka

DRUHÁ NEDEĽA PASCHY – O TOMÁŠOVI za veriacich farnosti 9:30 sv. lit.

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO