ROZHANOVCE 6. – 12.5.2013

Pondelok 6. 5. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. + Imrich Bačo

18:30 

Utorok 7. 5.– Detská sv. liturgia Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme. *ZBP Terézia Strachanová

18:00 ZMENA!!!

Streda 8. 5. Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prep. otec Arsenios Veľký. + Juraj Vataj

18:30

Štvrtok 9. 5. – PRIKÁZANÝ SVIATOK

– MYROVANIE

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari. *ZBP Lenka Halušková

18:30

Piatok 10. 5. Svätý apoštol Šimon Horlivec. + Jozef Forgáč (14 rokov)

17:00 ZMENA!!!

Sobota 11. 5.  Blažený hieromučeník Vasil Hopko

*ZBP Jolana Franková, narodeniny

7:30

Nedeľa 12. 5.

– mesačná zbierka

SIEDMA  NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV NICEJSKÉHO SNEMUNaši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konš. patriarcha. *ZBP Štefana a Máriu Mikovích

11:00

 

     Farnosť Košice Staré mesto organizuje v sobotu 11.5. púť na Staré Hory, môžete sa prihlásiť. Cena je 13 eur.

ČIŽATICE 6. – 12.5.2013

Pondelok 6. 5. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

+ Verona a Ján

8:00

ZMENA!!!

Štvrtok 9. 5. – PRIKÁZANÝ SVIATOK

–  MYROVANIE

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

Drahoslava, Radoslav, a Alexandra

17:00

Nedeľa 12. 5.

– mesačná zbierka

SIEDMA  NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV NICEJSKÉHO SNEMUNaši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konš. patriarcha.

*ZBP rod. Július a Margita Lenardoví

8:00

 

 

VAJKOVCE 6. – 12.5.2013

Štvrtok 9. 5. – PRIKÁZANÝ SVIATOK

– MYROVANIE

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari. + Ladislav Balla

16:00

Nedeľa 12. 5.

SIEDMA  NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV NICEJSKÉHO SNEMUNaši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konš. patriarcha. Za veriacich farnosti

18:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO