ROZHANOVCE 6. – 12.5.2019

Pondelok 6. 5.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

+ Michal, Mária Tomkoví

17:30

sv. lit.

Utorok 7. 5.

Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme.

+ Vincent Gazdačko

(prenesená na 27.5.2019)

NEBUDE!!!

Streda 8 . 5.

– odporúčaný sviatok

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prep. otec Arsenios Veľký.

*ZBP a vedenie Sv.Duchom pre vnúčatá z rod. Forgáčovej

Vypomínka: ZBP Mária a Patrik

7:30

sv. lit.

Štvrtok 9. 5.

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

+ Jozef Forgáč, 20. výročie, panychída

(prenesená na 11.6.2019)

NEBUDE!!!

Piatok 10. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia

Svätý apoštol Šimon Horlivec.

*ZBP Marta a Peter

17:00

sv. lit.

Sobota 11. 5.

Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

+ Ján a Anna Filipoví

7:30

sv. lit.

Nedeľa 12. 5.

NEDEĽA O PORAZENOM.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP Terézia Strachanová, 85 r.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 6. – 12.5.2019

Pondelok 6. 5.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

+ Margita a Štefan Vadasoví

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Štvrtok 9. 5.

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

+ Ján a Mária z rod Miňovej

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 12. 5.

NEDEĽA O PORAZENOM.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP Drahoslava s rod.

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 6. – 12.5.2019

Nedeľa 12. 5.

NEDEĽA O PORAZENOM.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

V piatok je zdržanlivosť od mäsa.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO