ROZHANOVCE 6.-12.5.2024

Pondelok 6. 5. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. + Peter Kinlovič

KUMULOVANÁ:

+ Štefan, Anna, Štefan Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Utorok 7. 5. Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme. + Stanislav Mrásko

18:00

sv. lit.

Streda 8. 5.

– sviatok

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. *ZBP Mária

KUMULOVANÁ:

*ZBP Tatiana s rod.

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Štvrtok 9. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA + Jozef Forgáč

KUMULOVANÁ:

+ Vincent Ordoš

18:00

sv. lit.

Piatok 10. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Šimon Horlivec. + Mária

KUMULOVANÁ:

+ z rod. Frankovej

17:30

sv. lit.

Sobota 11. 5.

– odporúčaný sviatok

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup + Ladislav, Mária, Štefan, Pavol, Jozef, Anna, Ľzúboš, Verona

7:30

sv. lit.

Nedeľa 12. 5. NEDEĽA OTCOV PRVÉHO NICEJSKÉHO SNEMU *ZBP Beáta, Martina, Vincent

KUMULOVANÁ:

ZBP Martin 18 r.

KUMULOVANÁ:

Ondrej Renáta Martin

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 6.-12.5.2024

Utorok 7. 5. Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme. + z rod. Tkáčovej, Lechmanovej, Tresovej, Kurayovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 9. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA *ZBP Drahoslava s rod.

KUMULOVANÁ:

O pokoj vo svete a múdrosť pre vládnych predstaviteľov

KUMULOVANÁ:

+ Helena Lechmanová, výr.

KUMULOVANÁ:

+ Anna, Anna

(o. Peter)

16:30

sv. lit.

Nedeľa 12. 5. NEDEĽA OTCOV PRVÉHO NICEJSKÉHO SNEMU *ZBP za veriacich farnosti

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 6.-12.5.2024

Nedeľa 12. 5. NEDEĽA OTCOV PRVÉHO NICEJSKÉHO SNEMU + Štefan Hric

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO