ROZHANOVCE 7. – 13.1.2019

Pondelok 7. 1. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. *ZBP Andrej, Michaela, Mária

8:00

sv. lit.

Utorok 8.1. Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika. *ZBP Janka Koščová, narod.

17:30

sv. lit.

Streda 9. 1. Svätý mučeník Polyeukt. + Ján Sabolčák, výročná, pany

17:30

sv. lit.

Štvrtok 10. 1. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. + Gizela a Viliam

17:30

sv. lit.

Piatok 11. 1.

DETSKÁ SV. LITURGIA

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. *ZBP Pavol s rodinou

17:00

sv. lit.

Sobota 12. 1.

– zdržanlivosť od mäsa a pôst

SOBOTA PO  OSVIETENÍ.

Svätá mučenica Tatiana.

+ Ladislav

8:00

sv. lit.

Nedeľa 13. 1.

– mesačná zbierka na potreby farnosti

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.

*ZBP a Adriana

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 7. – 13.1.2019

Pondelok 7. 1. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. *ZBP Marek a Mária

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 10. 1. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 13. 1.

– mesačná zbierka na potreby chrámu

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.

*ZBP Mirka a Lukáš

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

13:00

posväcovanie príbytkov (vozidiel)

 

VAJKOVCE 7. – 13.1.2019

Nedeľa 13. 1.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO