ROZHANOVCE 7. – 13.10.2013

Pondelok 7. 10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

*ZBP Michaela a Alma

17:30

Utorok 8. 10.

Naša prepodobná matka Pelágia.

*ZBP Lenka Halúšková

17:30

Streda 9. 10.

– detská sv. liturgia

Svätý apoštol Jakub Alfejov.

+ Ján a Alžbeta

17:30

Štvrtok 10. 10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia.

+ Ján

7:30

ZMENA!!!

Piatok 11. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.

*ZBP rod. Líškovej

17:30

Sobota  12. 10.

Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik. Náš prep. otec Kozma Jeruzalemčan.

+ Helena Ongaľová

7:30

Nedeľa 13. 10.

21. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu

*ZBP Helena Hrušková

11:00

 

ČIŽATICE 7. – 13.10.2013

Pondelok 7. 10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

+ Veronika, Andrej, Andrej z rod. Lukáčkovej

16:00

Piatok 11. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

Nedeľa 13. 10.

21. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu

*ZBP Mária Dulinová

8:00

 

VAJKOVCE 7. – 13.10.2013

Piatok 11. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.

Úmysel kňaza (PHP)

16:00

Nedeľa 13. 10.

21. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO