ROZHANOVCE 7. – 13.11.2016

Pondelok 7. 11. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. + František Nižník

17:30 sv. lit.

Utorok 8. 11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. + František Petro

17:30 sv. lit.

Streda 9. 11. Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. + Mária Mikulová

7:30 sv. lit.

ZMENA!!!

Štvrtok 10. 11. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. + Alžbeta Dunová

(úmysel  bude slúžený na inom mieste)

NEBUDE!!!

v. Piatok 11. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre: Stenislav, Lenka, Martin

17:30 sv. lit.

Sobota 12. 11.

– odporúčaný sviatok

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup + Helena Lechmanová

8:00 sv. lit.

Nedeľa 13. 11.

– odporúčaný sviatok

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP Anna a Michal s rodinou

11:00 sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovala p. Baldovská, p. Palgutová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Šebakovú a p. Kovalčínovú.

 

PÚŤ DO BAZILIKY MINOR 25.11.2016:

Každého 25. dňa v mesiaci sa bude konať púť do Baziliky Minor, ktorej program začína o 17.00 hod. molebenom ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR. O 18.00 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Cena púte je 3 – 4€! Hlásiť sa je potrebné do 20.novembra. Autobus by vyrážal o 15:30 z Čižatíc a o 15:50 z Rozhanoviec. Po programe sa vrátime späť.

 

ČIŽATICE 7. – 13.11.2016

Utorok 8. 11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. + duše trpiace v očistci

16:00 sv. lit.

Nedeľa 13. 11.

– odporúčaný sviatok

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP a pokoj pre Annu

9:00 hod.

Tento týždeň upratovali náš chrám  Rodina Štefana Vadasa, Rodina Pavlovičová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Fedorovú (Sabolovú) a Rodinu Tresovú.

 

VAJKOVCE 7. – 13.11.2016

Pondelok 7. 11. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. + Slavomír Štofčo

16:00 sv. lit.

Nedeľa 13. 11.

– odporúčaný sviatok

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO