ROZHANOVCE 7.-13.11.2022

Pondelok 7. 11. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. + Andrej Pacák

17:30

sv. lit.

Utorok 8. 11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. *ZBP Slavomír s rod.

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Streda 9. 11. Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. + Katarína Lacková

7:30

sv. lit.

Štvrtok 10. 11. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. + Anna Chovancová
NEBUDE!!!
Piatok 11.11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Sobota 12. 11.

– odporúčaný sviatok          

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup + Dávid Jurko

7:30

sv. lit.

Nedeľa 13. 11.

– mesačná zbierka

23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP Stanislav

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 7.-13.11.2022

Pondelok 7. 11. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. + Anna Chovancová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Utorok 8.11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. + Milan Dulina

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

ZMENA!!!

– pomazanie chorých po sv. lit.

Nedeľa 13. 11.

– mesačná zbierka

23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 7.-13.11.2022

Utorok 8. 11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.    
Sobota 12. 11.

s platnosťou na nedeľu

– odporúčaný sviatok

23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

*úmysel kňaza

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO