ROZHANOVCE 7. – 13.12.2015

Pondelok 7. 12.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. + Mária Lengyelová, panychída za Máriu a Martina

17:30 sv. lit.

Utorok 8. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + František, Martin, František

19:00 sv. lit. ZMENA!!!

Streda 9. 12. Náš prepodobný otec Patapios. + Ladislav Belas

(intencia bude slúžená na inom mieste)

NEBUDE!!!

Štvrtok 10. 12. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. + Vincent Lacko, výročná, panychída

18:00 sv. lit.

(o. Marek Maďar)

Piatok 11. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. + Rune

(intencia bude slúžená na inom mieste)

NEBUDE!!!

Sobota 12. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. + Ján Matta

7:30 sv. lit.

Nedeľa 13. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO SVATÝCH PRAOTCOV. *ZBP Magdaléna

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 7. – 13.12.2015

Utorok 8. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + Ján Guľáš

17:30 sv. lit.

Nedeľa 13. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO SVATÝCH PRAOTCOV. * ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 7. – 13.12.2015

Utorok 8. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. úmysel kňaza

16:00 sv. lit.

Nedeľa 13. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA  SVATÝCH PRAOTCOV. za veriacich farnosti

7:50 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO