ROZHANOVCE 7. – 13.12.2020

Pondelok 7. 12. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. *ZBP Stanislav, Lenka, Martin, Dianka

16:30

sv. lit.

 

17:30

modlitby matiek

Utorok 8. 12.

– PRIKÁZANÝ SVIATOK

– myrovanie

POČATIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY SV. ANNOU *ZBP Dominik, Nikola

16:30

sv. lit.

Streda 9. 12. Náš prepodobný otec Patapios. + Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Štvrtok 10. 12. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. + Vincent a Margita Basaloví

17:30

sv. lit.

Piatok 11. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. + Anna Lešková

16:30

sv. lit.

Sobota 12. 12. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. Za dobrodincov

7:30

sv. lit.

Nedeľa 13. 12. DRUHÁ NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest.

*ZBP pani Magda Šimčová, 70 živ.jub

10:00

sv. lit.

V tomto týždni náš chrám upratovali Rodina Šebáková, Pán Boh zaplať! Upratovanie na budúci týždeň vychádza na Rodinu Kovalčinovú.

 

ČIŽATICE 7. – 13.12.2020

Utorok 8. 12.

– PRIKÁZANÝ SVIATOK

– myrovanie

POČATIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY SV. ANNOU + Magdaléna Ruščinová

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Štvrtok 10. 12. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. + Milan Fedor

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 13. 12. DRUHÁ NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

V temto týždni upratovali náš chrám Rodina Kristana Štefana, Rodina Majorská, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Posovú a Rodinu Michalkovú.

 

VAJKOVCE 7. – 13.12.2020

Nedeľa 13. 12. DRUHÁ NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO