ROZHANOVCE 7. – 13.3.2016

Pondelok 7. 3. Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší + Martin Forgáč

17:30 sv. lit.

Utorok 8. 3. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. *ZBP rod. Balážovej

17:30 sv. lit. VPD

Streda 9. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia

Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey. *ZBP Marta a Peter

17:30 sv. lit. VPD

Štvrtok 10. 3. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. + Monika, panychída

16:00 sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 11. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha. + Martin Forgáč

17:30 sv. lit. VPD

Sobota 12. 3. AKATISTOVÁ SOBOTA. Náš prep. otec a vyz. Teofan Sigrianský. Náš otec sv. Gregor Dialogos, rímsky pápež. + Anna a Michal Mikoví

7:30 sv. lit.

– Akatist

Nedeľa 13. 3. NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU. Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej. *za veriacich farnosti

11:00 sv. lit. Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 7. – 13.3.2016

Štvrtok 10. 3. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. + Anna a Elena

17:30 sv. lit.

Piatok 11. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha. úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 13. 3. NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU. Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej. *za zdravie Andrej

9:00 sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 7. – 13.3.2016

Nedeľa 13. 3. NEDEĽA 5. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU. Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej. *za veriacich farnosti

7:50 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO