ROZHANOVCE 7. – 13.4.2014

Pondelok 7. 4.

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.

+ Imrich Závodník

17:30

Utorok 8. 4.

– PREDNÁŠKA „MODLITBY MATIEK“

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.

+ Anna a Štefan Lengyeloví

17:00

ZMENA!!!

Streda 9. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Eupsychios.

+Ján a Margita Lengyeloví

7:30

ZMENA!!!

Štvrtok 10. 4.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.

NEBUDE!!!

Piatok 11. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.

+ Alžbeta

17:30

–  krížová cesta

Sobota  12. 4.

Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup.

*ZBP Helena

10:00  

9:30 predveľkonočná sv. spoveď

Nedeľa 13. 4.

– požehnanie ratolestí a myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.

*ZBP Lýdia, životné jubileum

11:00

 

ČIŽATICE 7. – 13.4.2014

Pondelok 7. 4.

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.

+ Ladislav Sekeľ

16:00

Sobota  12. 4.

Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup.

predveľkonočné spovedanie
od 12:30 do 13:30 hod.

Nedeľa 13. 4.

– požehnanie ratolestí a myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.

*za pokoj, uzdravenie a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

8:00

 

VAJKOVCE 7. – 13.4.2014

Piatok 11. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.

+ Magda Gašparová, panychída

16:00

Nedeľa 13. 4.

– požehnanie ratolestí a myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.

+ Helena Koribská, výročná

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO