ROZHANOVCE 7. – 13.5.2018

Pondelok 7. 5. Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme. *ZBP Katarína

17:30

sv. lit.

Utorok 8. 5.

– odporúčaný sviatok

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. *ZBP Mária  a Patrik

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 9. 5.

– DETSKÁ SV.LIT.

– nácvik detí na slávnosť prijímania

UKONČUJE SA SVIATOK PASCHY

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor.

+ Mária Lengyelová

17:30

sv. lit.

Štvrtok 10. 5.

– Prikázaný sviatok, myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA *ZBP Michal a Terézia

17:30

sv. lit.

Piatok 11. 5.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup
NEBUDE!!!
Sobota 12. 5. Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Nedeľa 13. 5.

– zbierka na katolícke masmédia

stretnutie s deťmi pripravujucími sa na prijatie sviatostí

SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE.

Svätá mučenica Glykéria.

*ZBP Ján Cienky, živ.jub.

vypomínka*ZBP Jolana Franková, živ.jub.

11:00

sv. lit.

 

 

ČIŽATICE 7. – 13.5.2018

Štvrtok 10. 5.

– Prikázaný sviatok, myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA *ZBP rod. Dulinová

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 13. 5.

– zbierka na katolícke masmédia

SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE.

Svätá mučenica Glykéria.

*ZBP Anna Šulíková, Anna Chovancová

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

 

 

VAJKOVCE 7. – 13.5.2018

Streda 9. 5. UKONČUJE SA SVIATOK PASCHY

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

*za veriacich

(o.Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 13. 5. SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE.

Svätá mučenica Glykéria.

*za veriacich

(o. Peter Pacák)

7:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO