ROZHANOVCE 7. – 13.8.2017

Pondelok 7. 8.

Poprazdenstvo Premenenia až do 12.augusta. Svätý prepodobný mučeník Domécius.
NEBUDE!!!
Utorok 8. 8. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. + Janka Migačová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 9. 8. Svätý apoštol Matej. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Štvrtok 10. 8. Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. + Dorota a Jozef Najmíkoví

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 11. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Euplos. + Mária Mikulová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 12. 8. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. *ZBP Ružena Semanová s rod.

7:30

sv. lit.

Nedeľa 13. 8.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 10.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Náš prep. otec Maxim Vyznávač. V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia.

*ZBP p. Dana Horňáková

10:00

sv. lit. ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 7. – 13.8.2017

Utorok 8. 8.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.

*ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny.

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Piatok 11. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Euplos.

*ZBP Helena

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 13. 8.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 10.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Náš prep. otec Maxim Vyznávač. V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia.

*ZBP Anna a Anna

(o. Peter Pacák)

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 7. – 13.8.2017

Nedeľa 13. 8.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 10.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Náš prep. otec Maxim Vyznávač. V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

7:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO