ROZHANOVCE 7. – 13.9.2015

Pondelok 7. 9.

Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont. + Radovan Rusnák

17:30 sv. lit.

Utorok 8. 9.

– odporúčaný sviatok

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. + Ján Strachán

17:30 sv. lit.

– moleben k Bohorodičke

Streda 9. 9.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.

NEBUDE!!!

Štvrtok 10. 9.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. *ZBP a vedenie Sv. Duchom Petra a Marty

17:30 sv. lit.

Piatok 11. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. + Jozef Mikula

17:30 sv. lit.

Sobota 12. 9.

Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. *Za veriacich farnosti

7:30 sv. lit.

Nedeľa 13. 9. 16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA. *ZBP rod. Labudová

9:30 sv. lit.

ZMENA!!!

 

Púť do Máriapócsu: V utorok 15/9 na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky, pri príležitosti 300-tého výročia svätyne sa uskutoční púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do Mariapocsu.. Autobus už máme plný, môžete sa prihlásiť už len ako náhradníci. Nástup do autobusu bude takto: 7:30 hod. v Družstevnej p/H pred OU, 8:00 v Čižaticiach pred OU, a v Rozhanovciach 8:15 pred OU. Ktorí ste sa prihlásili, môžete vyplatiť cestovné.


Národný pochod za život 20. september 2015 Bratislava 

Bratia a sestry. Kultúra smrti je dielom rozdelenia medzi Bohom a človekom, medzi národmi, medzi rodičmi a deťmi,… Kultúra života i Národný pochod za život môže uspieť len ako dielo jednoty. Jednota vyviera z lásky a prináša radosť. V septembri budeme mať veľkú príležitosť, aby sme zakúsili silu a vôňu životodarnej jednoty. Z našej jednoty budeme profitovať všetci, nejednotou všetci strácame.

Môžete si vybrať z dvoch alternatív spoločného putovania na NPŽ:

   1/ V nedeľu 20/9 cestovanie autobusom nočnou jazdou do Bratislavy s účasťou na sv. liturgii a NPŽ v symbolickej cene        2 € na osobu!

   2/ V sobotu 19/9 cestovanie autobusom dopoludnia do Šamorína. Tam bude sv. liturgia, prehliadka, večera, nocľah a v nedeľu 20/9 dopoludnia presun do Bratislavy s účasťou na sv. liturgii a NPŽ v cene 15 € na osobu s možnosťou priplatiť si večeru a raňajky v cene 7,5 €.

Prihlásiť sa môžete ešte dnes, najneskôr však do štvrtka 10/9!

 

ČIŽATICE 7. – 13.9.2015

Pondelok 7. 9.

Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont. *ZBP a oslobodenie od zlého bohuznámych rodín

16:00 sv. lit.

Piatok 11. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská.

úmysel kňaza

18:00 sv. lit.

Nedeľa 13. 9.

– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA. *ZBP Radovan Sekeľ

11:00 sv. lit.

ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 7. – 13.9.2015

Nedeľa 13. 9.

16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

* za veriacich farnosti

8:00 sv. lit.

ZMENA!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO