ROZHANOVCE 8. – 14.10. 2012

Pondelok 8.10. Naša prepodobná matka Pelágia.

+ Imrich a Elena

17:30

Utorok 9.10. Svätý apoštol Jakub Alfejov. + Jolana Jopeková

17:30

Streda 10.10. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. + Andrej a Ondrej Jurkoví

17:30

Štvrtok 11.10. Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. + Tomáš Henel, výročná, s panychídou

17:30

Piatok 12.10. Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik. Náš prep. otec Kozma Jeruzalemčan. + Anna Miková

17:30

Sobota 13.10. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika.

+Ján Bereš

8:00

Nedeľa 14.10.

– POSVIACKA CHRÁMU A FARSKÉHO BYTU

20. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.

Za veriacich farnosti

10:30

Náš chrám upratovala p. Sepešiová, p. Forgáčová, úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie vychádza na p. Kolárikovú, p. Kovalčinovú.

Blíži sa 1. November, budeme si zvlášť spomínať na našich zosnulých, v súvislosti s tým, môžete prichádzať a nechať zapísať na zádušnú sv. liturgiu.

Sviatosť krstu prijala Simona Mária Henželová, vovedenie do cirkvi bude 21.10.2012

ČIŽATICE 8. – 14.10. 2012

Pondelok 8.10. Naša prepodobná matka Pelágia.

+ Andrej, Veronika z rod. Lukačkovej

16:00

Štvrtok 11.10. Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. + Milan Feňák

16:00

Nedeľa 14.10.

20. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.

*ZBP mladomanželov Daniel a Katarína

8:00

Tento týždeň  náš chrám upratovali: Rodina Štefana Kristana, Rodina Majorská, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na Rodinu Jána Lechmana, Rodinu Márie Chovanovej.

 

VAJKOVCE 8. – 14.10. 2012

Streda 10.10. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. Úmysel kňaza

18:30

SOBOTA 13.10.

(Nedeľa)

20. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.

Úmysel kňaza

18:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO