ROZHANOVCE 8. – 14.11.2021

Pondelok 8. 11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. *ZBP Slavo Forgáč, 50 r.

18:00

sv. lit.

Utorok 9. 11. Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. + Ján Strachan, 20.výročie, s panych.

7:30

sv. lit.

– panychída

Streda 10. 11. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. *ZBP Marta a Peter

7:30

sv. lit.

Štvrtok 11. 11. Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

– panychída

Piatok 12. 11.

– odporúčaný sviatok

– VOĽNICA

– DETSKÁ SV.LIT.

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl.

+ Dávid Jurko

17:00

sv. lit.

Sobota 13. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. + Ján a Alžbeta

7:30

sv. lit.

panychída

Nedeľa 14. 11.

– mesačná zbierka

25. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý a znamenitý apoštol Filip.

*ZBP Peter Dembický

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 8. – 14.11.2021

Pondelok 8. 11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. + Ján, Ľubomír

(o. Peter)

16:30

sv. lit.

panychída

Štvrtok 11. 11. Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský *Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Piatok 12. 11.

– odporúčaný sviatok

– VOĽNICA

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl.

Nedeľa 14. 11.

– mesačná zbierka

25. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý a znamenitý apoštol Filip.

+ Milan Fedor

(o. Peter)

8:30

sv. lit

 

VAJKOVCE 8. – 14.11.2021

Piatok 12. 11.

– odporúčaný sviatok

– VOĽNICA

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl.

Nedeľa 14. 11.

– mesačná zbierka

25. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý a znamenitý apoštol Filip.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO