ROZHANOVCE 8. – 14.12.2014

Pondelok 8. 12.

– prikázaný sviatok,

–  myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

* za veriacich farnosti

19:00

 ZMENA!!!

Utorok 9. 12.

Náš prepodobný otec Patapios.

+ Vincent Sekerák

17:30

Streda 10. 12.

– detská sv. liturgia, nácvik na jasličkovú pobožnosť

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

+ Vincent, Veronika, Ondrej

17:30

Štvrtok 11. 12.

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

+ Margita Bozogáňová

17:30

Piatok 12. 12. 

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.

*ZBP vedenie Sv. Duchom pre Martu a Petra

17:30

Sobota 13. 12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest.

+ Ondrej, Mária, Milan

7:30

Nedeľa 14. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA SV. PRAOTCOV.

*ZBP Adrián a Andrea Pilátoví, výr. manželstva

11:00

Náš chrám včera upratovali p. Majerová, p. Henželová,Pán Boh zaplať. Upratovanie na budúci týždeň vychádza na p. Mráskovú a p. Petrušovú.

Môžete zapisovať intencie na sv. liturgie na rok 2015.

 

ČIŽATICE 8. – 14.12.2014

Pondelok 8. 12.

– prikázaný sviatok,

–  myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

*ZBP Mária Miklošová, životné jubileum

17:30

Nedeľa 14. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA SV. PRAOTCOV.

*ZBP Jolana Vargová

8:00

Náš chrám upratovali Rodina Štefana Vadasa, Rodina Pavlovičová, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie vychádza na Rodinu Fedorovú (Sabolovú) a Rodinu Tresovú.

Môžete zapisovať intencie na sv. liturgie na rok 2015.

 

VAJKOVCE 8. – 14.12.2014

Pondelok 8. 12.

– prikázaný sviatok,

–  myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

*ZBP Mária Mikulová, narodeniny

16:30

Nedeľa 14. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA SV. PRAOTCOV.

*za veriacich farnosti

9:30

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO