ROZHANOVCE 8. – 14.2.2016

Pondelok 8. 2.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst

ZAČIATOK VEĽKÉHO POSTU

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

+ Jozef Nagy

17:30 sv. lit.

Utorok 9. 2. Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia. + Martin Forgáč

17:30 sv. lit.

Streda 10. 2.

– detská sv. liturgia

Svätý mučeník Charalampés. + Ondrej Basala,10 výročie, panychída

17:30 sv. lit.

VPD

Štvrtok 11. 2. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. + Ladislav Belas

17:30 sv. lit.

Piatok 12. 2. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup *ZBP Vincent a Marta Migačoví

17:30 sv. lit.

VPD

Sobota 13. 2. Náš prepodobný otec Martinián. * ZBP Veronika Belasová

7:30 sv. lit.

Nedeľa 14. 2.

– zbierka Charita

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

*ZBP rod. Petrušovej

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 8. – 14.2.2016

Pondelok 8. 2.  – ZAČIATOK VEĽKÉHO POSTU

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst

Utorok 9. 2.

– DEKANSKÁ PORADA

Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia. úmysel kňaza, BU

9:00 sv. lit.

Piatok 12. 2. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 14. 2.

– zbierka Charita

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

*ZBP Silvia Žecová

(o. Marek Jeník)

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 8. – 14.2.2016

Pondelok 8. 2.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec + pôst

ZAČIATOK VEĽKÉHO POSTU

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

*za veriacich farnosti

16:00 sv. lit.

Nedeľa 14. 2.

– zbierka Charita

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

* za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO