ROZHANOVCE 8. – 14.4.2013

Pondelok 8. 4. Svätí apoštol Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. + Ladislav Katona

17:30

Utorok 9. 4. Svätý mučeník Eupsychios. *ZBP Lenka Halušková

17:30

Streda 10. 4. Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. *ZBP Ivanka, 18 rokov

17:30

Štvrtok 11. 4.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. + Ján a Alžbeta z rod. Líškovej

17:30

Piatok 12. 4. Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. + Helena Hoffmanová

17:30

Sobota 13. 4. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.

+ Pavol

7:30

Nedeľa 14. 4.

– mesačná zbierka

DRUHÁ NEDEĽA PO PASCHE –

O MYRONOSIČKÁCH

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.

*ZBP rod. Líškovej

11:00

14:00

– prehliadka detských zborov KE-Terasa

 

ČIŽATICE 8. – 14.4.2013

Pondelok 8. 4. Svätí apoštol Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.

*ZBP Šimon, Sofia, Martina a Rasťo

16:00

Štvrtok 11. 4.

 

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.

+ Ladislav, Margita, Juraj z rod. Sekeľovej

16:00

Nedeľa 14. 4.

– mesačná zbierka

DRUHÁ NEDEĽA PO PASCHE –

O MYRONOSIČKÁCH

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.

*ZBP Jolana Tkáčová, životné jubileum

8:00

 

VAJKOVCE 8. – 14.4.2013

Streda 10. 4. Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. + Andrej, Alžbeta, Peter, Anežka, Andrej a Barbora

16:00

Nedeľa 14. 4.

– mesačná zbierka

DRUHÁ NEDEĽA PO PASCHE –

O MYRONOSIČKÁCH

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.

Úmysel kňaza

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO