ROZHANOVCE 8. – 14.4.2019

Pondelok 8. 4. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. + Michal Tomko

8:00

sv. lit.

Utorok 9. 4. Svätý mučeník Eupsychios. + Vincent Gazdačko

8:00

sv. lit.

Streda 10. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. + Imrich, Michal, Mária, Štefan, Katarína z rod. Balážovej

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 11. 4. Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. *ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

Piatok 12. 4.

– detská sv. lit.

– zdržanlivosť od mäsa

Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. + Jaroslav

17:00

sv. lit.

– Ježišova modlitba

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 13. 4. Sobota svätého a spravodlivého Lazára, + Ján a Margita Lengyeloví

10:30

sv. lit.

 

10:00

predveľkonočná sv. spoveď

Nedeľa 14. 4.

– požehnanie ratolestí

– myrovanie, mesačná zbierka

KVETNÁ NEDEĽA.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.

*ZBP Vladimír a Iveta

10:00

sv. lit. Jána Zlatoústeho

 

ČIŽATICE 8. – 14.4.2019

Utorok 9. 4. 12:00 – spoveď chorých
Sobota 13. 4. Sobota svätého a spravodlivého Lazára, + Milan Kristan

(o. Peter Pacák)

12:30

sv. lit.

 

12:15

predveľkonočná sv. spoveď

Nedeľa 14. 4.

– požehnanie ratolestí

– myrovanie, mesačná zbierka

KVETNÁ NEDEĽA.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.

*ZBP Jolana Tkáčová

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit. Jána Zlatoústeho

 

VAJKOVCE 8. – 14.4.2019

Nedeľa 14. 4.

– požehnanie ratolestí

– myrovanie, mesačná zbierka

KVETNÁ NEDEĽA.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit. Jána Zlatoústeho

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO