ROZHANOVCE 8.-14.4.2024

Pondelok 8. 4. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. + z rod. Beelasovej 

Kumulovaná:

+ Ladislav Katóna

17:30

sv. lit.

Utorok 9. 4. Svätý mučeník Eupsychios. + z rod. Tchúrovej, Forgáčovej, a Michal 

Kumulovaná:

+Mária

Vypomínka:

ZBP Rudolf a Pavlína

7:30

sv. lit.

Streda 10. 4. Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. + Stanislav Mrázko

17:30

sv. lit.

Štvrtok 11. 4. Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. *ZBP klienti a pracovníci seniorcentra

7:30

sv. lit.

Piatok 12. 4. 

– zdržanlivosť od mäsa

Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. + Dávid 

Kumulovaná:

+ František Pohoronec

17:30

sv. lit.

Sobota 13. 4. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. + Ján Prada 

Kumulovaná:

+ Vincent Gazdačko

NEBUDE!!!
Nedeľa 14. 4. TRETIA NEDEĽA PO PASCHE. 

O MIRONOSIČKÁCH

*ZBP rod. Struková 

Kumulovaná:

*ZBP rod. Brnová

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 8.-14.4.2024

Pondelok 8. 4. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. + Mária Ondrej, Helena a Imrich 

Kumulovaná:

+ Ladislav Sekeľ

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Štvrtok 11. 4. Svätý hieromučeník Antipas,
biskup ázijského Pergama.
*ZBP rod. Kochová 

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

ZMENA!!!

Nedeľa 14. 4. TRETIA NEDEĽA PO PASCHE. 

O MIRONOSIČKÁCH

*ZBP dobrodincov chrámu a za obrátenie hriešnikov 

Kumulovaná:

*ZBP Jolana Tkáčová

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 8.-14.4.2024

Nedeľa 14. 4. TRETIA NEDEĽA PO PASCHE. 

O MIRONOSIČKÁCH

*za veriacich farnosti 

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO