ROZHANOVCE 8. – 14.5.2017

Pondelok 8. 5.

– odporúčaný sviatok

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. +Helena Huľvejová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 9. 5. Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari. + Imrich a Elena Cibuľoví

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 10. 5.

POLOVICA PÄDESIATNICE

Svätý apoštol Šimon Horlivec.

+Andrej Kalanin
NEBUDE!!!

Štvrtok 11. 5.

– odporúčaný sviatok

BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK VASIĽ, PREŠOVSKÝ BISKUP + Štefan Pecha

17:30

sv. lit.

Piatok 12. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha. 4. ZÁDUŠNÁ SV. LITURGIA

18:30

sv. lit. ZMENA!!!

– PANYCHÍDA, HRAMOTY

Sobota 13. 5. Svätá mučenica Glykéria. Túra s vladykom Milanom
NEBUDE!!!
Nedeľa 14. 5.

NEDEĽA O SAMARITÁNKE.

Svätý mučeník Izidor.

*ZBP Marián Bozogáň, živ.jub.

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Pilátová,  p. Rudišinová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Šebakovú a p. Kovalčínovú.

Pozývame na túru s vladykom Milanom, ktorá bude už túto sobotu 13.mája…

 

ČIŽATICE 8. – 14.5.2017

Pondelok 8. 5.

– odporúčaný sviatok

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.

+Alžbeta Ján Viničenkoví

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Utorok 9. 5. Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

*ZBP Anna, Marta, Milan

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Piatok 12. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha.

4. ZÁDUŠNÁ SV. LITURGIA

(o. Peter Pacák)

16:30

sv. lit. ZMENA!!!

– PANYCHÍDA, HRAMOTY

Nedeľa 14. 5.

NEDEĽA O SAMARITÁNKE.

Svätý mučeník Izidor.

*ZBP Drahoslava, živ. Jub.

Vypomínka: ZBP a dary SD pre Jarku

(o.Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rod. Viktora Kuraya a rod. Erika Tressu, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Šulíkovú a Rodinu Margity Lenardovej.

Pozývame na túru s vladykom Milanom, ktorá bude už túto sobotu 13.mája…

 

VAJKOVCE 8. – 14.5.2017

Nedeľa 14. 5.

NEDEĽA O SAMARITÁNKE.

Svätý mučeník Izidor.

*vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO