ROZHANOVCE 8.-14.5.2023

Pondelok 8. 5. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. *ZBP p. Mária Miková, Patrik

17:30

sv. lit.

Utorok 9. 5. Svätý mučeník Eupsychios. + Bohumil

17:30

sv. lit.

Streda 10. 5. Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. *ZBP Beáta, Martina, Vincent

17:30

sv. lit.

Štvrtok 11. 5.

– odporúčaný sviatok

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup + Alžbeta Štofaníková

Prosba: ZBP Janka Fabišíková 🙂

7:30

sv. lit.

Piatok 12. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. *ZBP p. Anton Jurko st., nar.

17:30

sv. lit.

Sobota 13. 5. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. + z rod. Martečíkovej a Pažičákovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 14. 5.

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA O SLEPOM.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.

*za veriacich farnosti

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 8.-14.5.2023

Pondelok 8. 5. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. + Helena Lechmanová

(o. Peter)

14:00

sv. lit.

– pohrebná sv. liturgia, pohrebné obrady

Utorok 9. 5. Svätý mučeník Eupsychios. + Milan Dulina

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 11. 5.

– odporúčaný sviatok

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

 

+Štefan Kristan

+ Anna Šulíková nedožitých 99 r.

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

 

14:00

spoveď chorých

 

16:00

sv. spoveď v cerkvi

Nedeľa 14. 5. NEDEĽA O SLEPOM.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.

* ZBP Drahoslava s rod.

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 8.-14.5.2023

Nedeľa 14. 5. NEDEĽA O SLEPOM.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO