ROZHANOVCE 8. – 14.6.2020

Pondelok 8. 6. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. + Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Utorok 9. 6. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. *ZBP Štefan a Regina Lengyelová

7:30

sv. lit.

Streda 10. 6. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. + Anna Neprašová

7:30

sv. lit.

Štvrtok 11. 6.

– odporúčaný sviatok

POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVY JEŽIŠA KRISTA.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.

+ Ondrej, Margita, František Basaloví

16:30

sv. lit.

– eucharistická pobožnosť

 

12:00

vystavená Eucharistia

Piatok 12. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský. + Mária a Ondrej Pastoroví

7:30

sv. lit.

Sobota 13. 6. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. + Ingrid a Margita Mačangoví

7:30

sv. lit.

Nedeľa 14. 6.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 2. TÝŽŇA PO PADASIATNICI.

Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.

* ZBP Nikola a Dominik

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 8. – 14.6.2020

Štvrtok 11. 6.

– odporúčaný sviatok

POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVY JEŽIŠA KRISTA.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.

+ Ladislav Mikloš

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

– po sv.lit. eucharistická pobožnosť

Nedeľa 14. 6.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 2. TÝŽŇA PO PADASIATNICI.

Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP Rastislav s rod.

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 8. – 14.6.2020

Sobota 13. 6.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 2. TÝŽŇA PO PADASIATNICI.

Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.

*za veriacich farnsoti

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO