ROZHANOVCE 8. – 14.9.2014

Pondelok 8. 9.

– odporúčaný sviatok

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

*ZBP Mária Mikulová

18:00

Utorok 9. 9.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.

+ Michal, Imrich, Mária, Štefan, Katarína

18:00

Streda 10. 9.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

 + Juraj a Nikoleta

7:30

Štvrtok 11. 9.

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská.

*ZBP Lenka Halušková

18:00

Piatok 12. 9.

Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky.

*ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Martu a Petra

18:00

Sobota 13. 9.

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Sobota pred Povýšením. Predprazdenstvo Povýšenia úct. a životodarného Kríža.

za dobrodincov

7:30

Nedeľa 14. 9.

– odporúčaný sviatok, myrovanie

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO ZSD.

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

*ZBP Marta Lukačová, životné jubileum

9:30 ZMENA!!!

– vovedenie do Cirkvi Lukáša Michala Marcina

 

ČIŽATICE 8. – 14.9.2014

Pondelok 8. 9.

– odporúčaný sviatok

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

+ Michal, Mária, Alžbeta

16:30

Piatok 12. 9.

Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky.

+ vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:30

Nedeľa 14. 9.

– odporúčaný sviatok

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO ZSD.

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

*ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

11:00 ZMENA!!!

– odpustová slávnosť

 

VAJKOVCE 8. – 14.9.2014

Piatok 12. 9.

Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky.

+ Vincent Závodník

17:00

Nedeľa 14. 9.

– odporúčaný sviatok

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO ZSD.

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

*za veriacich farnosti

8:00

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO