ROZHANOVCE 9. – 15.1.2017

Pondelok 9. 1. Svätý mučeník Polyeukt. + Marta Bačová

17:30

sv. lit.

Utorok 10. 1. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. *ZBP František

17:30

sv. lit.

Streda 11. 1.

– Detská sv. liturgia

Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. + Ondrej Ordoš, 35 rokov, s panychidou

17:30

sv. lit.

Štvrtok 12. 1. Svätá mučenica Tatiana. *Zdravie Marek Stolár

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 13. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.

NEBUDE!!!

Sobota 14. 1. Naši prep. otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. V tento deň sa zakončuje sviatok svätých Bohozjavení.

NEBUDE!!!

Nedeľa 15. 1.

– mesačná zbierka na potreby farnosti

35. NEDEĽA PO PADESIATNICI.

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

*ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Martu a Petra

11:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 9. – 15.1.2017

Pondelok 9. 1.

Svätý mučeník Polyeukt. +Július Lenard

16:00

sv. lit.

Piatok 13. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. + Margita, Ján, Ján, Juraj z rod. Koščovej

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit.

Nedeľa 15. 1.

– mesačná zbierka

35. NEDEĽA PO PADESIATNICI.

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

*ZBP Rastislav Kristan s rod. a za zdravie Karola

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 9. – 15.1.2017

Streda 11. 1. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. + Michal a Mikuláš z rod. Iľkovej

16:00

sv. lit.

Nedeľa 15. 1.

– mesačná zbierka

35. NEDEĽA PO PADESIATNICI.

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

*pro populo

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO