ROZHANOVCE 9. – 15.11.2015

Pondelok 9. 11. Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. *ZBP Nina

17:30 sv. lit.

Utorok 10. 11. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. * ZBP rod. Balážová

17:30 sv. lit.

Streda 11. 11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský. *za veriacich farnosti

17:30 sv. lit.

Štvrtok 12. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl. Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. *ZBP Peter a Marta

17:30 sv. lit.

Piatok 13. 11.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. + Michal a Anna

17:30 sv. lit.

Sobota 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. + Ján Duna

7:30 sv. lit.

Nedeľa 15. 11.

– mesačná zbierka

25. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Začiatok filipovky

* ZBP Radko, Janka, Radko

11:00 sv. lit.

 

 

ČIŽATICE 9. – 15.11.2015

Utorok 10. 11. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. *za zdravie a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

16:00 sv. lit.

Piatok 13. 11.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 15. 11.

– mesačná zbierka

25. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Začiatok filipovky

* ZBP Helena s rodinou

9:00 sv. lit.

 

 

VAJKOVCE 9. – 15.11.2015

Nedeľa 15. 11.

– mesačná zbierka

25. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Začiatok filipovky

+ Pavel, Ján, Anna, Magdaléna

7:50 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO